grafika_1

O szkole

header_divider

Geneza Akademii Realizacji Dźwięku to działalność dydaktyczna w formie szkoleń, która rozpoczęła się w 1997 roku. Szkoły zawodowe ARD powstały w 2010 roku, początkowo w Warszawie, następnie w kolejnych oddziałach: w Gdyni, Jaworznie i we Wrocławiu. 
Od początku funkcjonowania szkoły pracują na rozwiązaniach Apple (komputery, urządzenia mobilne, oprogramowanie, m.in. Apple Logic Pro – doskonałe narzędzie do produkcji i dydaktyki). 

grafika_2
IMG_5789.jpeg
grafika_quote

Kształcenie rozpoczynaliśmy w czasach, gdy aplikacje komputerowe stanowiły element wspomagający procesy twórcze. Dzisiejszą rzeczywistość zdominowały komputery i dostępne aplikacje. Nadal są dziedziny, w których technologia odgrywa rolę wspomagającą, np. nagłaśnianie, ale w domenie produkcji muzycznej, obróbki filmów i zdjęć prym wiodą rozwiązania cyfrowe i programowe. Dlatego duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni komputerowych dostępnych w każdej z naszych szkół.

Krzysztof Maszota

Dyrektor Generalny i założyciel Akademii Realizacji Dźwięku

wyzwanie

header_divider

Wraz ze szkołami powstało Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku. Krzysztof Maszota, z myślą o wsparciu i scaleniu środowiska zawodowego, do współtworzenia inicjatywy zaprosił grono autorytetów z branży. Działalność dydaktyczna szkół ARD idealnie wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia.
Szkoły od początku stawiały na rozwiązania Apple, zarówno sprzętowe, jak i programowe, ze względu na ich niezawodność i „bezobsługową” pracę. Jednak biorąc pod uwagę rynek użytkowników komputerów z systemem Windows, z czasem szkoły podjęły się nauczania montażu, aranżacji, miksu, masteringu oraz innych aspektów edycji sygnałów audio z pomocą DAW (Digital Audio Workstation) w aplikacjach dostępnych na obu platformach systemowych MacOS i Windows.

Wektory_do%20landingow 23
grafika_ipad 1

rozwiązanie

header_divider

Ostatnio we współpracy z firmą Cortland Akademia Realizacji Dźwięku wymieniła wysłużony sprzęt MacOS na nowe modele z procesorem M1. W pracowniach i biurach zagościło ponad 50 nowych komputerów Apple, m.in. ze względu na wspomnianą prostotę rozwiązań, stabilność, wydajność i bezpieczeństwo. W pracowniach szkolnych słuchacze pracują nie tylko na oprogramowaniu muzycznym, ale i montażowym do filmów i edycji obrazu z pakietów Adobe, zakupionych we współpracy ze sprawdzonym partnerem, firmą Cortland. Podczas lekcji z zakresu produkcji muzycznej korzystamy z aplikacji typowo muzycznych, m.in.: Presonus Studio One, Apple Logic Pro, Avid Pro Tools, Ableton Live, FL Studio, jak i oprogramowania wspomagającego procesy nagłośnienia estradowego.

Nieodłączonym elementem pracy zmysłem słuchu jest psychoakustyka, czyli w dużym skrócie postrzeganie dźwięku. To zbiór wielu zjawisk związanych z dźwiękiem i jego interpretacją przez mózg. Często poruszanym w szkole zagadnieniem jest przekonanie, że dokonujemy zmian w barwie lub innych parametrach dźwięku, mimo iż to nie następuje. Dotyczyć to może wyłączonych kanałów miksera, na których dokonuje się operacji zmiany barwy czy wyłapuje różnice w sygnałach, mimo że do czynienia mamy dokładnie z tym samym źródłem dźwięku. Krzysztof Maszota zauważa, że realizatorzy - szczególnie początkujący - potrafią kilka minut kreować brzmienie za pomocą wyłączonego korektora, nim zorientują się, że coś tu „nie gra”. Co ciekawe, podobnie można nabrać co bardziej uciążliwych muzyków, którym ciągle coś nie pasuje w miksie dźwiękowym. Wówczas realizator może wirtualnie podnieść głośność lub dodać efekt. Bywa też, że nawet nie zdąży ruszyć potencjometrem, gdy okaże się, że artysta zmiany, których de facto nie było, ocenia pozytywnie. Muzycy także ulegają złudzeniom dźwiękowym, czasami ku uciesze realizatorów.

ikony 05
grafika_quote

W przeciwieństwie do muzyków producenci muzyczni muszą mieć słuch wyczulony pod kątem identyfikacji częstotliwości tak, aby skutecznie kreować brzmienie oraz niwelować zakłócenia. Oczywiście wiedza i umiejętności muzyczne są pożądane w zawodzie realizatora dźwięku, dlatego w programie nauczania obecne są też przedmioty z zakresu muzyki i instrumentoznawstwa.

Krzysztof Maszota

Dyrektor Generalny i założyciel Akademii Realizacji Dźwięku

ikony 08

efekty

header_divider

Jak podkreśla kadra Akademii, technologia to podstawa w nauczaniu zawodowym w branży audiowizualnej. Być może dlatego od 2016 roku ARD posiada własną platformę e-learningową dla słuchaczy. Zespół nauczycieli Akademii stworzył również aplikację wykorzystującą Problem - Based Learning w praktycznej nauce zawodu. Jako że okres pandemii Covid-19 wymusił pracę w trybie online, wykładowcy zaczęli tworzyć i publikować filmy instruktażowe, do których uczeń może powrócić w każdej chwili i utrwalić wiedzę. Publikując w mediach społecznościowych m.in. na kanale YouTube, ARD udostępnia część filmów szerszemu gronu odbiorców. Przyświecają temu dwa cele – rozpowszechnianie wiedzy o realizacji dźwięku i promocja Akademii.

W Akademii podkreśla się niezawodność, stabilność, wydajność i bezpieczeństwo na długie lata, które daje im sprzęt Apple. Mimo iż w zapleczu technicznym szkoły posiadają także kilkanaście komputerów z systemem Windows, to deklarują chęć pozostania przy marce Apple i środowisku MacOS. Praca ze specjalistycznymi aplikacjami to podstawowa metoda nauki montażu wideo, produkcji dźwiękowej czy realizacji dźwięku. W nieco mniejszym stopniu korzystają z nich tzw. nagłośnieniowcy.

Elementy nauczania wykraczające typowo poza technologię to te artystyczne. Nie bez powodu nauczane profesje były kiedyś sklasyfikowane w branży artystycznej. Później przemianowano je na branżę audiowizualną. Dlatego szeroko pojęta wiedza muzyczna i psychoakustyka to coś, co wiąże się z technologią, ale zdecydowanie poza nią wybiega. 

grafika_quote

Od lat byliśmy przygotowani do nauczania zdalnego, szczególnie teorii. Niestety w momentach pełnej blokady nauczania stacjonarnego pojawił się problem kształcenia umiejętności praktycznych online. W wielu aspektach jest to niemożliwe. Jednak okazało się to dość łatwe podczas nauki pracy na aplikacji DAW, ale musieliśmy stworzyć nowe narzędzia i metody pracy.

Krzysztof Maszota

Dyrektor Generalny i założyciel Akademii Realizacji Dźwięku

ikony 02

Apple Logic Pro

header_divider

Pomimo dostępności szerokiego wachlarza aplikacji, wielu nauczycieli ARD preferuje aplikacje dostępne na MacOS. Korzystanie z nich nie wymaga zaangażowania informatyka opiekującego się parkiem technologicznym w szkołach. Pytany o jedno z podstawowych narzędzi pracy, Krzysztof Maszota wymienia właśnie aplikację Apple Logic Pro. Długie lata praktyki zaowocowały wydaniem pierwszego podręcznika w języku polskim z zakresu obsługi programu do tworzenia, nagrywania, edycji i miksu audio. Do jego współtworzenia autor zaprosił kilku nauczycieli ARD, uczniów i współpracowników. Dzięki temu powstało kompendium wiedzy dla miłośników produkcji muzycznej, pragnących tworzyć w oparciu o aplikację Apple Logic Pro.

grafika_quote

Z aplikacji Apple Logic Pro korzystam od połowy lat 90-tych, gdy jej właścicielem była jeszcze hamburska firma Emagic. Po zakupie programu przez firmę Apple z czasem praca w aplikacji była możliwa wyłącznie w środowisku MacOS. Tak zaczęła się moja przygoda z technologią i rozwiązaniami proponowanymi przez Apple. Wciąż rosnący entuzjazm utrzymuje się do dziś.

Krzysztof Maszota

Dyrektor Generalny i założyciel Akademii Realizacji Dźwięku

grafika_5