<

grafika_1

O szkole

header_divider

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Bielsku-Białej to jedna z dwóch szkół w Polsce, która otrzymała tytuł Apple Distinguished School. Oznacza to, że placówka spełnia najwyższe standardy nauczania, należąc do elitarnego grona 535 szkół z 32 krajów na całym świecie. Mimo małych rozmiarów szkoła posiada aż 150 urządzeń iPad,, z których przez cały rok szkolny na co dzień korzystają uczniowie i nauczyciele w systemie 1:1. Dzięki innowacyjnemu podejściu dzieci chętnie chłoną wiedzę, a placówka prezentuje wysoki poziom nauczania.

grafika_2

wyzwanie

header_divider

Od początku szkole przyświecał cel stworzenia środowiska edukacyjnego, które pobudza rozwój dziecka, uczy go pokonywania własnych ograniczeń i kształci obywateli świata. Stąd już na etapie rekrutacji dyrekcja zaprosiła do współpracy takich pedagogów, którzy wykazali chęć włączenia urządzeń iPad w proces nauczania. Początki to kilkudniowe szkolenie techniczne tuż przed otwarciem placówki, którego kadrze Europejczyka udzielił Daniel Makus, trener Apple Professional Learning. Metody nauczania i aplikacje nauczyciele z początku dobierali intuicyjnie, wciąż budując swoje doświadczenie. To, co osiągnęli po latach, zawdzięczają odkrywczej pracy i wzajemnemu inspirowaniu się.

grafika_quote

Każda szkoła pracująca z technologią powinna mieć swoje własne know-how, ale kluczowi w procesie zawsze będą nauczyciele. To od ich podejścia i bycia otwartym na nowości zależy, czy dzieci nauczą się więcej w bardziej nowoczesny sposób.

Iwona Czadankiewicz

Dyrektor Europejczyka

challangechallange_ipad

rozwiązanie

header_divider

Zakup urządzeń to krok pierwszy, ale najważniejszym jest znalezienie motoru napędowego. W przypadku Europejczyka motywację nauczyciele zawdzięczają Marcie Harat, którą temat technologii w edukacji fascynuje od początku i wciąż skutecznie zaraża nim kolegów po fachu. W prawdzie nie uczy pani od historii, jak przygotować multimedialną lekcję o II wojnie światowej, ale może pokazać, co robi na lekcji języka angielskiego i tym samym zainspirować do opracowywania własnych, kreatywnych materiałów.
W szkole iPad traktowany jest jako narzędzie edukacyjne, a nie zabawka, natomiast nauczyciel jest przewodnikiem, a nie wyrocznią. Od momentu wprowadzenia przez Apple funkcji zdalnego zarządzania nauczyciele chwalą sobie możliwość kontrolowania tego, co robią uczniowie na urządzeniu, przesyłania materiałów całej klasie za pomocą jednego kliknięcia i blokowania niepotrzebnych aplikacji. Ta funkcja okazała się szczególnie ważna podczas wprowadzenia zdalnego i hybrydowego nauczania w czasie pandemii Covid-19, niezwykle ułatwiając pracę nauczycielom i oszczędzając czas na przygotowanie zajęć.

grafika_quote

Często nauczyciele nie czują się swobodnie w środowisku technologii. Warto ich wtedy zachęcić, ponieważ coś, co na początku wydaje się pracochłonne, potem staje się wygodne, szybkie i łatwe.

Marta Harat

Nauczyciel języka angielskiego
i Apple Distinguished Educator

EDU iPad
effects_ipad

efekty

header_divider

Jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce Europejczyk pomyślnie przeszedł proces certyfikacji i otrzymał tytuł Apple Distinguished School na lata 2019-2022. Zapytane o motywację, obie panie zgodnie potwierdzają, że zależało im na inspirowaniu się przykładami z najlepszych szkół na świecie. Przygotowania trwały 2 lata, w trakcie których Marta Harat odbywała liczne wizyty studyjne w Londynie, mając możliwość przyjrzenia się innym szkołom wyróżnionym przez markę Apple. W Wielkiej Brytanii bowiem do tego elitarnego grona należy aż 41 placówek oświaty, dla porównania w Japonii jest ich 9, a w Belgii – zaledwie 3. Nauczyciele z tych szkół tworzą swego rodzaju społeczność, stale się od siebie ucząc.
By otrzymać akredytację Apple Distinguished School, nauczyciele i uczniowie wspólnie musieli opracować książkę o szkole, która jest dostępna na ich stronie internetowej. Za pomocą zdjęć i filmów pokazali w niej proces nauczania oraz przykłady swoich projektów. Oprócz tego szkoła musiała publikować kursy edukacyjne, dostępne na całym świecie, stworzone przez kadrę nauczycielską.

effects_image digits
grafika_quote

Sporo publikujemy filmów i zdjęć z lekcji na naszym profilu FB, ale to nie koniec. Wkrótce chcielibyśmy publikować w iBooks książki dydaktyczne, opracowane przez naszych uczniów i nauczycieli, z których mogłyby korzystać inne szkoły.

Iwona Czadankiewicz

Dyrektor Europejczyka

among_bulb

w gronie najlepszych

header_divider
grafika_quote

Uważam, że szkoła powinna kształcić nowe pokolenia ludzi o otwartych umysłach, szanujących innych, znających swoje możliwości i ograniczenia. Absolwenci naszej szkoły samodzielnie poszukują wiedzy, wykorzystując zdolności krytycznego myślenia, a przy tym są empatyczni.

Iwona Czadankiewicz

Dyrektor Europejczyka

Aby przystąpić do grona najbardziej innowacyjnych szkół na świecie, realizujących promowaną przez Apple wizję nauczania z pomocą technologii, Europejczyk musiał udokumentować swoje wyniki. Iwona Czadankiewicz, dyrektor szkoły wymienia wśród nich: zwiększenie umiejętności czytania, wzrost umiejętności matematycznych ze względu na indywidualizowanie zadań, szybsze tempo pracy, najlepsze wyniki w konkursach. Przekonał się o tym pracownik naukowy z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który wielokrotnie odwiedzał uczniów, by przeprowadzić obserwację, testy, diagnozy, sprawdzić osiągnięcia i postęp w nauce. Na koniec wydał decyzję, że widzi pozytywny wpływ urządzenia iPad jako środka dydaktycznego na proces nauczania.

among_ipad
grafika_quote

Uważam, że szkoła powinna kształcić nowe pokolenia ludzi o otwartych umysłach, szanujących innych, znających swoje możliwości i ograniczenia. Absolwenci naszej szkoły samodzielnie poszukują wiedzy, wykorzystując zdolności krytycznego myślenia, a przy tym są empatyczni.

Iwona Czadankiewicz

Dyrektor Europejczyka

grafika_quote

Lekcji angielskiego tygodniowo mamy na tyle dużo, że możemy pozwolić sobie na dodatkowe projekty multimedialne i uczyć się więcej. Odkąd staliśmy się centrum przygotowującym do egzaminu, nasze dzieci zawsze zdają z wysokimi wynikami i mają dodatkową motywację.

Marta Harat

Nauczyciel języka angielskiego
i Apple Distinguished Educator

english_cambridge_badge

angielski na miarę cambridge

header_divider

Dzieci pracują z native speakerami już od najmłodszych lat. Najpierw w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym Mały Europejczyk (funkcjonującym przy szkole) oswajają się z językiem przez cały dzień. Później w szkole podstawowej mają nawet 10 lekcji angielskiego tygodniowo, chociaż przedmioty prowadzone są w języku polskim. Właśnie ze względu na wysokie kompetencje językowe uczniów szkoła niedawno zdecydowała się na partnerstwo Cambridge English for School i uzyskała tytuł Best Preparation Center 2017. To dodatkowa korzyść – możliwość zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu na światowym poziomie.

grafika_quote

Lekcji angielskiego tygodniowo mamy na tyle dużo, że możemy pozwolić sobie na dodatkowe projekty multimedialne i uczyć się więcej. Odkąd staliśmy się centrum przygotowującym do egzaminu, nasze dzieci zawsze zdają z wysokimi wynikami i mają dodatkową motywację.

Marta Harat

Nauczyciel języka angielskiego
i Apple Distinguished Educator

szkoły apple distinguished school

header_divider

Szkoły Apple Distinguished School są ośrodkami postępu i doskonałości w dziedzinie edukacji, w praktyce realizując promowaną przez Apple wizję nauczania z pomocą technologii. Jesteśmy przekonani, że placówki te należą do najbardziej innowacyjnych szkół na świecie.

Innowacyjność jako ciągły proces
Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność skupiona wokół każdej szkoły Apple Distinguished School ma jasno sformułowaną wizję realizacji celów edukacyjnych w środowisku nasyconym nowoczesnymi technologiami. Osoby kierujące szkołą definiują strategię innowacyjności, na którą składają się takie elementy, jak: kultura, zespół, potencjał, społeczność, zaplecze finansowe i metodologia pomiaru wyników.

Wsparcie dla realizacji wizji szkoły jest procesem ciągłym, który wymaga przemyślanego planowania, zdobywania doświadczeń i wprowadzania udoskonaleń. Urządzenia iPad i komputery Mac są używane jako narzędzia inspirujące uczniów do większej kreatywności, pracy zespołowej i krytycznego myślenia. Kierownictwo szkoły kreuje i rozwija środowisko, w których uczniowie podchodzą do nauki ze szczerym zainteresowaniem i ciekawością.

Jak szkoła może uzyskać tytuł Apple Distinguished School?

Do programu Apple Distinguished School mogą przystępować – tylko za zaproszeniem – wyłącznie szko- ły spełniające aktualne kryteria udziału. Tytuł przyznawany jest na trzy lata, a okres ten może być przedłu- żany w ramach każdej cyklicznej procedury ubiegania się o zaproszenie. Procedura ta rozpoczyna się od złożenia wniosków przez dyrekcję szkoły. Apple weryfikuje wszystkie wnioski, aby upewnić się, że szkoły spełniają aktualne kryteria udziału. Zakwalifikowane placówki otrzymują zaproszenia do kolejnego etapu.

Wymagania

 • Wdrożony program „urządzenie dla każdego” (1:1)

 • Innowacyjne zastosowanie platformy Apple

 • Kadra dydaktyczna umiejętnie posługująca się urządzeniami iPad lub komputerami Mac

 • Udokumentowane wyniki

Szanse dla kierownictwa szkoły

Osoby zarządzające szkołą Apple Distinguished School mogą uczestniczyć w organizowanych specjalnie dla nich wydarzeniach, a także nawiązywać kontakty z ekspertami oraz współpracować z koleżankami i kolegami zainteresowanymi innowacjami w sektorze edukacyjnym.

jak zacząć projektowanie
SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI?

header_divider

Apple wierzy, że niezwykła technologia w rękach najmłodszych może zmieniać świat. Początek to umożliwienie każdemu uczniowi doświadczania wyjątkowej formy nauczania w sposób kreatywny i zindywidualizowany. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy rozmowy z liderami z obszaru edukacji, którzy w znacznym stopniu używają produktów Apple podczas prowadzenia lekcji, żeby odkryć, co wspomaga naukę w domu oraz co planują w przyszłości. Nieważne, czy dzieci uczą się w szkole, zdalnie czy hybrydowo - ten przewodnik może pomóc Wam we wszystkich modelach nauczania. Choć zapewne znacząco rozwinęliście się już w pewnych obszarach, to wciąż są takie, które wymagają dodatkowej uwagi i pracy.

develop_team

Rozwijaj swój zespół

Twój zespół nauczycieli i pracowników szkoły jest odpowiedzialny za dostosowanie placówki do zmieniających się warunków we współczesnym świecie. Zakres obowiązków i ich doświadczenie może zmieniać się wraz z pojawieniem się nowych priorytetów i sposobów współpracy. Na przykład kierowca szkolnego busa, oprócz odbierania dzieci spod domów i odwożenia ich po lekcjach, może pełnić dodatkową funkcję - wsparcia technologicznego, dostarczania posiłków czy bezprzewodowych hotspotów.

 • Rozwijaj swój zespół. Użyj widżetu Powołaj Swój Innowacyjny Zespół w sekcji „Zespół” Elementów Przywódctwa (Elements of Leadership), żeby wybrać i przypisać role swojemu zespołowi innowatorów.

 • Ustal cyfrowe praktyki współpracy. Po ustaleniu, której platformy cyfrowej będzie używać Twój zespół jako miejsca wirtualnej współpracy, zdecydujcie, jakie procesy i nowe normy będą obowiązywać co do nagrywania, tworzenia i edytowania wspólnych materiałów. Numbers jest świetnym narzędziem, które pozwala na udostępnienie arkusza projektu. Można go przeglądać i edytować z poziomu wszystkich urządzeń marki Apple: iPhone, iPad czy Mac. Ponadto w aplikacji „Przypomnienia” możesz udostępnić współdzieloną listę zadań tak, by każdy trzymał się wyznaczonego planu.

 • Ustal procesy komunikacji. Kiedy członkowie zespołu zrywami pracują raz z domu, raz w miejscu pracy, a spotkania na żywo są zredukowane do minimum, komunikacja cyfrowa staje się jeszcze ważniejsza, by scalać zespół. Zdecydujcie zatem wspólnie, jaki sposób komunikacji na różne tematy jest najlepszy dla Twojego zespołu – kiedy ma sens używanie wiadomości tekstowych, wideokonferencji, FaceTime lub e-maili, aby być w kontakcie.

strengthen_abilities

Wzmacniaj zdolności

Każda większa zmiana w organizacji pokazuje gotowość i obszary do rozwoju. Liderzy koncentrują się na wzmacnianiu kompetencji personelu i upewniają się, że zmiany wprowadzane są w sposób zrównoważony. Natomiast dzięki zdefiniowaniu braków i określeniu obszarów do rozwoju można w mądry sposób zarządzać środkami finansowymi tak, by odpowiednio wspierać zespół nauczycieli.

 • Rozpoznaj obszary do rozwoju w swojej szkole. Skontaktuj się z działem Cortland Edukacja pod numerem telefonu +48 22 257 07 08 lub adresem mailowym edukacja@cortland.pl Pomożemy Ci zdefiniować kluczowe cele rozwojowe i pozyskać środki, które wzmocnią proces nauczania.

 • Zmotywuj nauczycieli do rozwijania umiejętności i odkrywania nowych pomysłów na uczenie. Zaplanuj czas tak, by móc uczestniczyć w szkoleniach Apple Teacher realizowanych przez Cortland. Ustal cele rozwoju umiejętności i zaplanuj cykl warsztatów, aby zachęcić grono pedagogiczne do znalezienia pomysłów na naukę z wykorzystaniem technologii Apple.

 • Dowiedz się więcej na temat narzędzi wspierających zdalne nauczanie. Obejrzyj filmy Apple Education Learning Series i weź udział w wirtualnych konferencjach, które pomagają nauczycielom używać wbudowanych opcji produktów Apple, niezależnie od tego, gdzie nauka ma miejsce.

 • Zorganizuj wsparcie. Zaangażuj specjalistę Apple Professional Learning do stworzenia dopasowanego wsparcia dla Twojego zespołu zarządzającego i nauczycieli.

develop_team

Zmieniaj wyobrażenia na temat
uczenia się i nauczania

Przyszłość edukacji to kreatywność i indywidualne podejście, a technologia odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę. Nauczanie z wykorzystaniem technologii angażuje i wzmacnia uczniów. Szkoła – jako instytucja - powinna podsuwać nauczycielom pomysły na motywowanie i przekazywane nowych sposobów nauki, a rodzinom zapewniać narzędzia wspierające edukację w domu.

 • Daj dostęp uczniom do najwyższej jakości. Przejrzyj sklep App (App Store) w poszukiwaniu najlepszych i najnowszych narzędzi, np. rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality). Nauczyciele mogą używać aplikacji Zadane, by przydzielać działania szerokiej gamie aplikacji i otrzymywać wgląd w postępy uczniów.

 • Wzmacniaj współpracę w procesie nauki. Zapewniaj możliwość współpracy nad wspólnym celem. Uczniowie mogą współpracować w aplikacjach Pages, Numbers oraz Keynote, żeby tworzyć konkretną pracę, która wpływa na ich najbliższe otoczenie, społeczność czy świat globalnie.

 • Dzięki kreatywności, żeby wzmacniać zaangażowanie. Wbudowane aplikacje do tworzenia, takie jak Keyno- te czy Clips mogą rozpalić wyobraźnię uczniów i zapewnić narzędzia do nauki poprzez doświadczanie i odkrywanie.

 • Twórz lekcje, które sprawiają, że proces nauki jest spersonalizowany. Używaj zasobów Każdy może two- rzyć oraz Kod nauczania (Teaching Code), żeby zapewnić uczniom częściową kontrolę nad własną ścieżką edukacji. Wykorzystaj funkcje dostępności na urządzeniach iPad i Mac, żeby móc rozwijać indywidualnie każdego ucznia.

 • Zdefiniuj swój cyfrowy cykl pracy. iPad oraz Mac świetnie współpracują z Google G-Suite, Microsoft 365 i innymi platformami, których pewnie już używasz.

 • Włącz rodzinę w proces nauki. Udostępnij rodzicom uczniów 30 Kreatywnych Działań dla Dzieci i Szybkie Przewodniki Nauki z Apple aby dzieci miały możliwość rozwi- jania swojej kreatywności także w domu.

strengthen_abilities

Mierz postęp

Zauważamy, że szkoły przyjmując kulturę ciągłej innowacji, otrzymują systemy, które identyfikują co działa, a co nie, co może być udoskonalone, żeby pomóc im stale się rozwijać. W momencie, kiedy zmieniasz wyobrażenia na temat swojej szkoły i wprowadzasz zmianę, konieczna jest jasna identyfikacja celów i sposobu pomiaru ich postępu.

develop_team

Zaangażuj społeczność

Utrzymanie zaangażowania społeczności jest kluczową częścią Twojej pracy, zwłaszcza w czasie zmiany. Ten moment w historii edukacji jest bardzo ważny, ponieważ niewiele osób ma doświadczenie czy wgląd w to, co szkoła może zmienić w czasie postępu. W trakcie planowania przyszłości i adaptowania się do zmian jasna komunikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Stwórz stałe źródło komunikacji, żeby zaangażować swoją społeczność i dać im możliwość odpowiedzi.

 • Stwórz plan komunikacji. Użyj Niezbędnika komunikacyjnego (Communication Kit) żeby podzielić się ze społecznością wizją i planami na przyszłość Twojej szkoły.

 • Stwórz plan. Stwórz edytowalny kalendarz za pomocą Numbers, żeby zaplanować i ustalić stałe tempo komunikacji.

 • Uatrakcyjnij swoją wiadomość. Użyj Clips, iMovie czy Keynote, żeby stworzyć historie, które zaangażują Twoich kluczowych nauczycieli-liderów zmiany.

strengthen_abilities

Zarządzaj technologią

W dzisiejszym świecie technologia powinna być podstawą każdej szkoły. Zapewnia ona ciągłość uczenia i nauczania w różnych środowiskach i warunkach oraz wspiera pod- stawy Twojego programu.

To jest ważny czas na bycie liderem w edukacji, a możliwość wywierania pozytywnego wpływu na Twoją szkołę jest większa niż kiedykolwiek.

Nauczyciele mogą zmienić wyobrażenia sposobu, w jaki tworzą doświadczenia, żeby zaangażować uczniów. Ro- dziny mogą czerpać z z bycia w kontakcie ze szkołą. A zespół Cortland jest tutaj, żeby Ci pomóc. Pracujemy bezpośrednio z liderami, nauczycielami, organizacjami rządowymi, biznesami i rodzicami uczniów, aby jak naj- więcej skorzystać z technologii Apple i przyczynić się do postępu szkoły. I bez względu na to, jak zmieni się przy- szłość polskiej szkoły, zobowiązanie Apple do projekto- wania i budowania technologii, która wspiera i inspiruje wychowawców i uczniów na całym świecie pozostaje nadrzędną wartością, niezmiennie od 40 lat. Nie może- my się doczekać, żeby współpracować z Tobą w tworze- niu szkoły, która nie tylko dopasowuje się do przyszłości, ale ją świadomie kształtuje.