Cortland Edukacja

O szkole

International School of Gdansk (w skrócie ISG) to szkoła międzynarodowa, od 2019 roku posiadająca status IB World School, nauczająca w języku polskim i angielskim. Jej uczniowie korzystają z technologii na co dzień, choć przedszkolaki i uczniowie klas 1-5 w stopniu mniejszym.

Uczniowie klas 6-8 ze szkoły podstawowej i licealiści mają obowiązek posiadania własnych urządzeń mobilnych (system 1:1). Ponieważ uczniowie nie korzystają z podręczników szkolnych, ich plecaki są lekkie – zawierają iPady i przybory piśmiennicze.

Wyzwanie

International School of Gdansk nie kopiuje brytyjskiego, amerykańskiego ani kanadyjskiego modelu edukacyjnego. Jest szkołą międzynarodową z akredytacją International Baccalaureate, w której aż 40% uczniów to obcokrajowcy. Pozostałe 60% to dzieci pochodzenia polskiego, w tym także powracający emigranci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z polskim system edukacji właśnie w gdańskiej placówce. By odpowiedzieć na ich różnorodne potrzeby edukacyjne, szkoła uczy w sposób otwarty i nowoczesny – bez podręczników, za to z wykorzystaniem technologii. Jej pojawienie się kilka lat temu zainicjował organ prowadzący szkołę – Gdańska Fundacja Oświatowa, twórca szkoły. Wyzwaniem było unowocześnienie modelu edukacji i wyposażenie dzieci w kompetencje przyszłości.

„Technologia w szkole wzbudza emocje. Z jednej strony chcemy, by szkoła była nowoczesna, a dzieci miały kompetencje cyfrowe i umiejętność funkcjonowania we współczesnym świecie, z drugiej – obawiamy się kwestii uzależnienia i nawiązywania niepożądanych kontaktów w sieci. Obie emocje są słuszne i obie powinny równocześnie występowa”

Agata Kożuszek
Dyrektor Elementary International School
of Gdansk & High International
School of Gdansk

Rozwiązanie

Wybór kontrahenta – nie tylko jako dostawcy sprzętu najbardziej odpowiadającego potrzebom placówki, ale także partnera w zakresie edukacji – padł na Apple i Cortland. Okazało się, że zapewnienie anglojęzycznych szkoleniowców to ważny dla ISG aspekt, bowiem część kadry nauczycielskiej stanowią obcokrajowcy, nie posługujący się językiem polskim. Równie cenne było korzystanie ze wzorców zagranicznych szkół (wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii), warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów oraz wsparcia technicznego. To była kompleksowa oferta uzasadniona merytorycznie.

Efekty

Jak mówi dyrektor Agata Kożuszek, jest zadowolona z tego, że technologia w ISG jest niewidzialna. Co to oznacza? Nie robi się specjalnych zapowiedzi: „a teraz lekcja z iPadem”, bo technologia Apple to codzienne, podstawowe narzędzie pracy i ucznia, i nauczyciela. Ci drudzy nie korzystają z 50 różnych aplikacji, tylko kilku podstawowych, nie generując tym samym dodatkowych kosztów (Keynote – aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, Numbers – aplikacja do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, Pages – edytor tekstu, Kahoot – aplikacja do tworzenia quizów, Seesaw – elektroniczna baza portfolio prac plastycznych młodszych dzieci, udostępniana rodzicom).

Ponadto w szkole są 2 pracownie mobile z 30 iPadami dla uczniów klas młodszych oraz ok. 20 iPadów dla nauczycieli (co stanowi 70% kadry). Dodatkowo każda sala wyposażona jest w rzutnik i Apple TV, na którym uczniowie mogą szybko zaprezentować efekt swojej pracy, a nauczyciel – na bieżąco przekazywać wiedzę, wyświetlaną na ekranie.

„Dbamy o rozwój różnorodnych umiejętności uczniów, dlatego nie przechodzimy na pisanie na klawiaturze kosztem pisania ręcznego. Jednym z elementów Profilu ucznia IB naszej szkoły jest balans, równowaga. Chcąc realizować te założenia, nie zastępujemy tradycji nowoczesnością – one się uzupełniają, a my troszczymy się o każdy z tych aspektów. Uczniowie korzystają i z ołówka, i z aplikacji.”

Agata Kożuszek
Dyrektor Elementary International School of Gdansk
& High International School of Gdansk

Więcej niż interdyspcyplinarność

Gdy w pierwszej połowie 2020 roku polska edukacja przeszła w tryb zdalny, International School of Gdansk spojrzała na całość procesu z poziomu Apple – nie tylko, by wytłumaczyć, jak coś działa, ale by tworzyć tak, by było to jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Mowa na przykład o instrukcji wyłączenia powiadomień na iPadach. Ponieważ szkoła w ciągu jednego dnia przeszła w tryb konsultacji zdalnych zgodnie z planem lekcji, spotkań na Google Meet, nagrywania filmów dla uczniów przez nauczycieli i publikowania na Google Drive, powiadomienia pojawiały się przez cały dzień! Dyrekcja szybko zdała sobie sprawę, że lepiej dać uczniom stały dostęp do wiedzy wtedy, kiedy sami jej szukają niż bombardować ich powiadomieniami o publikacji. Pomysł został przyjęty entuzjastycznie i przez rodziców, i przez uczniów. A jaka jest lekcja płynąca z lat doświadczenia nauczania na miarę szkoły międzynarodowej?

User Experience

Gdy w pierwszej połowie 2020 roku polska edukacja przeszła w tryb zdalny, International School of Gdansk spojrzała na całość procesu z poziomu Apple – nie tylko, by wytłumaczyć, jak coś działa, ale by tworzyć tak, by było to jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Mowa na przykład o instrukcji wyłączenia powiadomień na iPadach. Ponieważ szkoła w ciągu jednego dnia przeszła w tryb konsultacji zdalnych zgodnie z planem lekcji, spotkań na Google Meet, nagrywania filmów dla uczniów przez nauczycieli i publikowania na Google Drive, powiadomienia pojawiały się przez cały dzień! Dyrekcja szybko zdała sobie sprawę, że lepiej dać uczniom stały dostęp do wiedzy wtedy, kiedy sami jej szukają niż bombardować ich powiadomieniami o publikacji. Pomysł został przyjęty entuzjastycznie i przez rodziców, i przez uczniów. A jaka jest lekcja płynąca z lat doświadczenia nauczania na miarę szkoły międzynarodowej?

„Miejmy umysł otwarty na nowe technologie i nowoczesny świat – nie chowajmy się przed nimi. Ale miejmy też wyrozumiałość wobec obaw i wątpliwości, jakie technologia rodzi w społeczności szkolnej. Jeżeli zadbamy o emocje uczniów, rodziców i nauczycieli, wówczas przygoda z technologią może być naprawdę wspaniała.”

Agata Kożuszek
Dyrektor Elementary International School of Gdansk
& High International School of Gdansk