O przedszkolu

Niepubliczne przedszkole „U Smoka, co Buja w Obłokach” istnieje od 2008 roku. To placówka zarządzana przez mamę (pedagog i dyplomowaną nauczycielkę wychowania przedszkolnego z 30-letnim stażem pracy) oraz córkę (pedagog i miłośniczkę pracy z multimediami). Pierwsze iPady placówka wprowadziła do nauczania w 2011 roku. Dziś ma zaplecze 10 urządzeń – głównie do pracy z grupą (gdy nauczyciel oprócz iPada ma do dyspozycji projektor z ekranem) oraz do pracy w trybie 1:1 (1 urządzenie przypadające na 1 dziecko i nauczyciela) w najstarszej grupie przedszkolaków, tzn. klasie „0”. Kadra pedagogiczna oferuje autorskie warsztaty multimedialne dla szkół w całej Polsce, m.in.: „Mam prawo”, „O emocjach”, „O autonomii”.

Wyzwanie

Technologia pojawiła się w przedszkolu, by ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela oraz oferować nowoczesne i autorskie metody edukacji. Zaczęło się od zamiłowań Aleksandry Wielgus (właścicielki przedszkola) oraz Iwony Grabarczyk-Mizerskiej (nauczycielki), które odpowiednio w 2014 i 2013 roku uzyskały tytuł Apple Distinguished Educator i swoje techniczne umiejętności przełożyły na sposoby pracy z dzieci.

Rozwiązanie

Po zakupie pierwszych iPadów trenerki zaczęły tworzyć autorskie materiały uzupełniające wiedzę podręcznikową dla przedszkolaków, a następnie wyjazdowe, multimedialne warsztaty tematyczne dla szkół w całej Polsce. W najstarszej grupie 6-latków nauczyciele wprowadzili cotygodniowe, maksymalnie 45-minutowe zajęcia w trybie 1:1, w których główną rolę odgrywa iPad. W najmłodszej grupie 3-latków stosowany jest wyłącznie jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela.

„Chcemy podążać za zmianami w modelu wychowawczym nowych pokoleń rodziców, odpowiadać na zmieniające się potrzeby i zainteresowania dzieci. Dostosowujemy się do trendów ogólnoświatowych, nie traktując technologii jako zakazanego owocu. Co więcej, staramy się, by udział multimediów w kulturze i edukacji dzieci w przedszkolu istniał tak, jak istnieje naprawdę w ich domach – w mądry, wartościowy i użyteczny sposób.”

Aleksandra Wielgus
Właścicielka przedszkola
„U Smoka, co Buja w Obłokach”

Efekty

Prawdziwy test nowoczesnych sposobów nauczania przedszkole przeżyło w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 z dnia na dzień placówka przeszła w tryb nauczania zdalnego. Przedszkolaki miały codzienny kontakt z grupą rówieśników i „ciocią” podczas regularnych zajęć online i wieczornego czytania bajek na dobranoc. Konsekwencją tych praktyk jest realizowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2020/21 z możliwością szybkiej zmiany w tryb online oraz zapewnienie rodzicom stałego dostępu do informacji na temat edukacji dziecka oraz treści nauczania bez możliwości wejścia do placówki.

„Z naszych obserwacji wynika, że większość nauczycieli, uczestniczących w warsztatach, boi się używać multimediów podczas swoich zajęć dydaktycznych. Szczególnie niepokoi i dziwi fakt, że często młodzi nauczyciele, tuż po studiach, niekiedy są bardziej zamknięci na nowości od tych z kilkudziesięcioletnim stażem pracy.”

Iwona Grabarczyk-Mizerska
Nauczycielka w przedszkolu
„U Smoka, co Buja w Obłokach”

Zmiana
perspektywy widzenia

Pedagodzy chcą pokazać świat dzieciom nie tyle ucząc interdyscyplinarnie (czyli pokazać, co łączy np. matematykę z fizyką), ale ponad przedmiotami, holistycznie, transdyscyplinarnie. Przykładowo, żeby zbadać drzewo, uczniowie sięgają po wiedzę matematyczną (obwód pnia, kształt liści), geograficzną (występowanie gatunku), z biologii (rodzaj nasion), kultury i literatury (jakie jest znacznie tego drzewa w kulturze danego kraju). Aby tak patrzeć na świat, nie można pracować z jednym podręcznikiem szkolnym, bo taki nie istnieje. Dzięki technologii uczniowie mogą eksplorować każdą dziedzinę wiedzy bez sztucznych podziałów. Wyszukując informacje na lekcji uczą się korzystania z różnych źródeł i krytycznego myślenia – nie wszystko bowiem, co znalezione w sieci, jest prawdziwe i wartościowe.

Wakacyjna Szkoła Cortland

Z firmą Cortland trenerki współpracują od kilku lat. W tym roku zostały zaproszone do współtworzenia Wakacyjnej Szkoły Cortland online.

Dzięki inicjatywie nauczyciele bez wychodzenia z domu mogli wziąć udział w warsztatach o tym, jak uczyć zdalnie. Aleksandra Wielgus i Iwona Grabarczyk-Mizerska poprowadziły cztery warsztaty:

  • - o konstruowaniu gier podczas lekcji zdanej;
  • - o wycieczkach po muzealnych wystawach online;
  • - o tworzeniu multimedialnej mapy Europy z wykorzystaniem różnych aplikacji;
  • - o emocjach z wykorzystaniem narzędzia ToonTastic 3D.

Nauczyciele na czas warsztatów zamienili się w uczniów, a nauczycielki
– w trenerki, po raz pierwszy pracujące raz w trybie online.

Edukacja i inspiracja

Aleksandra Wielgus i Iwona Grabarczyk-Mizerska pracują nad wdrożeniem specjalnych zajęć dla podopiecznych przedszkola „U Smoka, co Buja w Obłokach”, w dużej mierze inspirowanych lekcjami zdalnymi. W jakim celu? By w każdej chwili była możliwość przełożenia ich na nauczanie na odległość. Nakład finansowy jest niski (koszt korzystania z aplikacji), szczególnie z tak małymi dziećmi, których edukacja polega na zintegrowaniu i utrwaleniu wiedzy. I tu naprzeciw wychodzi technologia – tworzenie autorskich materiałów przez nauczycieli, zapisywanie lekcji w wewnętrznej bazie wiedzy oraz wymiana w zespole przedszkolnych pedagogów.

Plany edukacyjne trenerek sięgają jednak znacznie dalej. Marzą o stworzeniu platformy, która za pomocą skryptów i tutoriali będzie pokazywała, w jaki sposób prowadzić zajęcia z materiałami multimedialnymi. Wszystko po to, by zainspirować ludzi do korzystania z potencjału internetu za pośrednictwem nowoczesnych technologii i tworzyć dla dzieci piękne materiały dydaktyczne.

„Platformę edukacyjną chcę stworzyć z myślą o rodzicach dzieci na stałe odizolowanych (np. hospitalizowanych) i tych rodzicach, którzy sami decydują się na prowadzenie nauczania w domu. Chcę im dać szansę zobaczenia, w jaki sposób podstawę programową można realizować w nowoczesny i inspirujący sposób.”

Aleksandra Wielgus
Właścicielka przedszkola
„U Smoka, co Buja w Obłokach”