grafika_1

O szkole

header_divider

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie to publiczna placówka o 165-letniej tradycji z 770 uczniami i 70 nauczycielami. Atrakcyjne profile, m.in. medyczny i ekonomiczny z nauczaniem dwujęzycznym i wysokie wyniki uczniów wpływają na wzrost zainteresowania szkołą, która właśnie przechodzi rozbudowę. Od 2014 r. placówka bierze aktywny udział w projektach PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i Erasmus+, będących platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w europejskim szkolnictwie.

grafika_2
grafika_quote

Będąc koordynatorką pierwszych międzynarodowych projektów mobilności uczniów i nauczycieli zauważyłam, że technologia jest niezbędna podczas wizyt, tzw. job shadowing, polegających na obserwacji pracy szkoły partnerskiej.

Katarzyna Bojke

anglistka i dyrektor I LO w Wejherowie

wyzwanie

header_divider

Pierwszych 15 urządzeń mobilnych iPad pojawiło się w szkole w 2016 r. z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Bożeny Conradi. Środki na ich zakup przekazał organ prowadzący, czyli powiat wejherowski. Głównym celem było wyposażenie nauczycieli i uczniów w sprzęt, który umożliwi międzynarodową współpracę z innymi placówkami biorącymi udział w projektach PO WER i Erasmus+, czyli sprawdzi się podczas wyjazdów i rejestrowania efektów. W jednej ze sztokholmskich szkół dyrekcja po raz pierwszy zetknęła się z system pracy ze sprzętem iPad w modelu 1:1. Dodatkowo ważne przy wdrożeniu stało się stworzenie atrakcyjnego środowiska edukacyjnego dla uczniów. Wybór padł na rozpoznawalną i godną zaufania markę Apple.

Wektory_do%20landingow 16
ipad_ grafika_3
grafika_ipad 2 grafika_4

rozwiązanie

header_divider

Wejherowskie liceum przygodę z technologią zaczęło od pracowni mobilnej. Dziś 40 urządzeń iPad jest do dyspozycji uczniów, 25 – nauczycieli, a w co drugiej sali znajduje się urządzenie Apple TV+. Pierwsze szkolenie z obsługi sprzętu placówka zorganizowała wewnętrznie z pomocą nauczyciela informatyki. Później pojawiła się firma Cortland, przedstawiciel marki Apple w Polsce, która regularnie co roku organizuje szkolenia dla nowych pedagogów. Kolejnym krokiem były wizyty studyjne wraz z firmą Cortland w dwóch londyńskich szkołach, posiadających tytuł Apple Distinguished School.

Część pozyskanych w projektach środków na wsparcie organizacyjne szkoła przeznacza na nowy sprzęt. Choć programy te mają głównie na celu rozwój kompetencji miękkich kadry nauczycielskiej i organizowanie wyjazdów, to jednak nie jest to możliwe bez mobilnego sprzętu do rejestrowania materiałów i rozpowszechniania rezultatów. Jednym z ważniejszych celów projektów mobilności nauczycieli jest rozwój w zakresie celowego i efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, a do tego niezbędne jest budowanie odpowiedniej bazy.

grafika_4
grafika_quote

Podczas wizyty w Londynie miałam okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych na targach edukacyjnych BETT Show. To poskutkowało kontaktami do międzynarodowych programów partnerskich i nowym sprzętem w szkole.

Katarzyna Bojke

anglistka i dyrektor I LO w Wejherowie

efekty

header_divider

Katarzyna Bojke podkreśla, że zależy jej na tym, by nauczyciele zaznajomili się z technologią na tyle, by mogli swobodnie korzystać z niej podczas lekcji. Dlatego od początku dydaktycy uczą się od siebie nawzajem – najpierw na zebraniach kadry nauczycielskiej, później podczas specjalnych spotkań samokształcących. Każda grupa wracająca z wizyt zagranicznych przekazuje wiedzę innym. Podobnie było w 2020 r. podczas lockdownu – dla mniej zaawansowanych kolegów z pracy liderzy przygotowali krótkie filmiki instruktażowe o narzędziach online. Nauczanie projektowe z wykorzystaniem technologii wpłynęło na wysokie zaangażowanie uczniów i nauczycieli, wzrost kreatywności w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych i dostęp do materiałów anglojęzycznych z przedmiotów nauczanych w trybie dwujęzycznym, tj. matematyka, geografia, chemia.

Uczniowie chętnie sięgają po sprzęt marki Apple, organizując wydarzenia online (dzień otwarty, zakończenie klas trzecich), grę miejską, wirtualne escape roomy, prezentacje w Keynote czy filmy w iMovie. – Chciałabym, żeby nasza baza IT rosła. W nowej części szkoły marzy mi się pracownia z komputerami iMac – to ważne, żeby uczniowie mieli możliwość pracy w dwóch środowiskach, macOS i Windows – podkreśliła dyrektor Bojke.

grafika_ipad 3

W europejskiej rodzinie

header_divider

Od września 2020 r. liceum realizuje dwuletni projekt „Mystery of Science” (Sekrety nauki), w którym uczestniczy pięć krajów (Finlandia, Estonia, Czechy, Chorwacja i Polska), a szkoła w Wejherowie jest koordynatorem przedsięwzięcia. Projekt kładzie nacisk na nauki ścisłe (geografię, biologię, fizykę, chemię i matematykę) oraz rozwijanie umiejętności językowych. Uczniowie w wieku 14-16 lat pracują na platformie eTwinning, materiały przygotowując na urządzeniach iPad. Przed każdą z mobilności uczniowie wraz z nauczycielami wykonują zadania dotyczące wyznaczonej dziedziny naukowej, opracowując podcasty, dyskusje, konferencje, mapy myśli, quizy czy specjalne warsztaty dostępne w formie webinarium. Uczniowie mają także za zadanie stworzyć cyfrową książkę, która będzie dokumentować ich doświadczenia, przeżycia i wnioski z każdej mobilności. Książka zostanie opublikowana na stronach internetowych szkół partnerskich razem z bieżącymi relacjami z postępów projektu.
We wrześniu 2021 r. placówka otrzymała potwierdzenie realizacji dwóch kolejnych projektów z akredytacji Erasmus+ i Programu Edukacja, finansowanego ze środków MF EOG (2014-2021). W ramach udziału w tych projektach wejherowskie liceum nie tylko pozyska środki na zakup sprzętu, ale przede wszystkim uczestnicy odwiedzą szkołę partnerską w Reykjaviku na Islandii, która przygotowuje do matury międzynarodowej (IB World School).

Wektory_do%20landingow 18
grafika_quote

W naszych krótkoterminowych celach jest doskonalenie edukacji dwujęzycznej – rozszerzanie o kolejne przedmioty i podnoszenie jakości. Bardzo bliska jest mi filozofia programu IB, który wyróżnia się najwyższymi standardami edukacyjnymi i kładzie nacisk na interdyscyplinarność, refleksyjność, krytyczne myślenie i autonomię ucznia. Ten kierunek wskazałabym jako cel szkoły w dłuższej perspektywie.

Katarzyna Bojke

anglistka i dyrektor I LO w Wejherowie

grafika_ipad 4