Jak zacząć współpracę z iSpot?

Apple wierzy, że niezwykła technologia w rękach najmłodszych może zmieniać świat. Początek to umożliwienie każdemu uczniowi doświadczania wyjątkowej formy nauczania w sposób kreatywny i zindywidualizowany. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy rozmowy z liderami z obszaru edukacji, którzy w znacznym stopniu używają produktów Apple podczas prowadzenia lekcji, żeby odkryć, co wspomaga naukę w domu oraz co planują w przyszłości. Nieważne, czy dzieci uczą się w szkole, zdalnie czy hybrydowo – ten przewodnik może pomóc Wam we wszystkich modelach nauczania. Choć zapewne znacząco rozwinęliście się już w pewnych obszarach, to wciąż są takie, które wymagają dodatkowej uwagi i pracy.

Inspirujące Szkoły Cortland
Inspirujące Szkoły Cortland

Rozwijaj swój zespół

Twój zespół nauczycieli i pracowników szkoły jest odpowiedzialny za dostosowanie placówki do zmieniających się warunków we współczesnym świecie. Zakres obowiązków i ich doświadczenie może zmieniać się wraz z pojawieniem się nowych priorytetów i sposobów współpracy. Na przykład kierowca szkolnego busa, oprócz odbierania dzieci spod domów i odwożenia ich po lekcjach, może pełnić dodatkową funkcję – wsparcia technologicznego, dostarczania posiłków czy bezprzewodowych hotspotów

Rozwijaj swój zespół.
Użyj widżetu Powołaj Swój Innowacyjny Zespół w sekcji „Zespół” Elementów Przywództwa, żeby wybrać i przypisać role swojemu zespołowi innowatorów.

Ustal cyfrowe praktyki współpracy.
Po ustaleniu, której platformy cyfrowej będzie używać Twój zespół jako miejsca wirtualnej współpracy, zdecydujcie, jakie procesy i nowe normy będą obowiązywać co do nagrywania, tworzenia i edytowania wspólnych materiałów. Numbers jest świetnym narzędziem, które pozwala na udostępnienie arkusza projektu. Można go przeglądać i edytować z poziomu wszystkich urządzeń marki Apple: iPhone, iPad czy Mac. Ponadto w aplikacji „Przypomnienia” możesz udostępnić współdzieloną listę zadań tak, by każdy trzymał się wyznaczonego planu.

Ustal procesy komunikacji.
Kiedy członkowie zespołu zrywami pracują raz z domu, raz w miejscu pracy, a spotkania na żywo są zredukowane do minimum, komunikacja cyfrowa staje się jeszcze ważniejsza, by scalać zespół. Zdecydujcie zatem wspólnie, jaki sposób komunikacji na różne tematy jest najlepszy dla Twojego zespołu – kiedy ma sens używanie wiadomości tekstowych, wideokonferencji, FaceTime lub e‑maili.

Inspirujące Szkoły Cortland

Wzmacniaj zdolności

Każda większa zmiana w organizacji pokazuje gotowość i obszary do rozwoju. Liderzy koncentrują się na wzmacnianiu kompetencji personelu i upewniają się, że zmiany wprowadzane są w sposób zrównoważony. Natomiast dzięki zdefiniowaniu braków i określeniu obszarów do rozwoju można w mądry sposób zarządzać środkami finansowymi tak, by odpowiednio wspierać zespół nauczycieli.

Rozpoznaj obszary do rozwoju w swojej szkole.
Skontaktuj się z działem iSpot Edukacja pod numerem telefonu +48 (22) 22 3333 0 lub adresem mailowym edu@ispot.pl. Pomożemy Ci zdefiniować kluczowe cele rozwojowe i pozyskać środki, które wzmocnią proces nauczania.

Zmotywuj nauczycieli do rozwijania umiejętności i odkrywania nowych pomysłów na uczenie.
Zaplanuj czas tak, by móc uczestniczyć w szkoleniach Apple Teacher, realizowanych przez Cortland. Ustal cele rozwoju umiejętności i zaplanuj cykl warsztatów, aby zachęcić grono pedagogiczne do znalezienia pomysłów na naukę z wykorzystaniem technologii Apple.

Dowiedz się więcej na temat narzędzi wspierających zdalne nauczanie.
Obejrzyj filmy Apple Education Learning Series i weź udział w wirtualnych konferencjach, które pomagają nauczycielom używać wbudowanych opcji produktów Apple, niezależnie od tego, gdzie nauka ma miejsce.

Zorganizuj wsparcie.
Zaangażuj specjalistę Apple Professional Learning do stworzenia dopasowanego wsparcia dla Twojego zespołu zarządzającego i nauczycieli.

Inspirujące Szkoły Cortland

Zmieniaj wyobrażenia na temat uczenia się i nauczania

Przyszłość edukacji to kreatywność i indywidualne podejście, a technologia odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę. Nauczanie z wykorzystaniem technologii angażuje i wzmacnia uczniów. Szkoła – jako instytucja – powinna podsuwać nauczycielom pomysły na motywowanie i przekazywane nowych sposobów nauki, a rodzinom zapewniać narzędzia wspierające edukację w domu.

Daj dostęp uczniom do najwyższej jakości. Przejrzyj AppStore w poszukiwaniu najlepszych i najnowszych narzędzi, np. rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality). Nauczyciele mogą używać aplikacji Zadane, by przydzielać działania szerokiej gamie aplikacji i otrzymywać wgląd w postępy uczniów.

Wzmacniaj współpracę w procesie nauki. Zapewniaj możliwość współpracy nad wspólnym celem. Uczniowie mogą współpracować w aplikacjach Pages, Numbers oraz Keynote, żeby tworzyć konkretną pracę, która wpływa na ich najbliższe otoczenie, społeczność czy świat globalnie.

Twórz lekcje, które sprawiają, że proces nauki jest spersonalizowany. Używaj zasobów Każdy może tworzyć oraz Nauka Kodowania (Teaching Code), żeby zapewnić uczniom częściową kontrolę nad własną ścieżką edukacji. Wykorzystaj funkcje dostępności na urządzeniach iPad i Mac, żeby móc rozwijać indywidualnie każdego ucznia.

Zdefiniuj swój cyfrowy cykl pracy. iPad oraz Mac świetnie współpracują z Google G‑Suite, Microsoft 365 i innymi platformami, których pewnie już używasz.

Włącz rodzinę w proces nauki. Udostępnij rodzicom uczniów 30 Kreatywnych Działań dla DzieciSzybkie Przewodniki Nauki z Apple, aby dzieci miały możliwość rozwijania swojej kreatywności także w domu.

Inspirujące Szkoły Cortland
Inspirujące Szkoły Cortland

Mierz postęp

Zauważamy, że szkoły przyjmując kulturę ciągłej innowacji, otrzymują informacje, które identyfikują co działa, a co nie, co może być udoskonalone, żeby pomóc im stale się rozwijać. W momencie, kiedy zmieniasz wyobrażenia na temat swojej szkoły i wprowadzasz zmianę, konieczna jest jasna identyfikacja celów i sposobu pomiaru ich postępu.

Wspieraj innowację wraz z nauczycielami.
Używaj Badania dla Nauczycieli (Research for Educators), żeby dać nauczycielom wsparcie w mierzeniu wydajności nowych praktyk.

Oceniaj jak technologia jest używana.
Dokumentuj praktyki, żeby wspierać oczekiwania względem nauczania oraz cele, używając School Snapshot Tool w Innowacje w szkole (Inniovation in School).

Oceniaj naukę ucznia.
Używaj Narzędzia do kształtowania oceniania (Tools for Formative Assessment), żeby sprawdzić, jak używać aplikacji iPad do przeprowadzenia oceniania i informowania o praktykach klasowych.

Niech uczniowie skonstruują cyfrowe portfolio.
Używaj cyfrowych portfolio stworzonych w aplikacjach Pages czy Clips, by oceniać postępy ucznia i jego rozumienie tematu.

Inspirujące Szkoły Cortland

Zaangażuj społeczność

Utrzymanie zaangażowania społeczności jest kluczową częścią Twojej pracy, zwłaszcza w czasie zmian. Ten etap procesu jest szczególnie ważny, ponieważ niewielu na- uczycieli ma doświadczenie w obszarze, w którym szkoła ewoluuje. W trakcie planowania przyszłości i adaptowania się do zmian jasna komunikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Stwórz stałe źródło komunikacji, żeby zaangażować swoją społeczność i dać im możliwość odpowiedzi.

Stwórz plan komunikacji. Użyj Niezbędnika komunikacyjnego (Communication Kit), żeby podzielić się ze społecznością wizją i planami Twojej szkoły.

Stwórz plan. Stwórz edytowalny kalendarz za pomocą Numbers, żeby zaplanować i ustalić stałe tempo komunikacji.

Uatrakcyjnij swoją wiadomość. Użyj Clips, iMovie czy Keynote, żeby stworzyć historie, które zaangażują Twoich kluczowych nauczycieli-liderów.

Inspirujące Szkoły Cortland

Zarządzaj technologią

W dzisiejszym świecie technologia powinna być podstawą każdej szkoły. Zapewnia ona ciągłość uczenia i nauczania w różnych środowiskach i warunkach oraz wspiera podstawy Twojego programu.

Zapewnij uczniom i nauczycielom odpowiednie urządzenia. Użyj Apple School Manager do rozlokowania urządzeń iPad oraz Mac i zarządzania nimi, niezależnie od trybu nauczania – w szkole, zdalnie czy hybrydowo.

Ustaw urządzenia do nauki zdalnej. Twój zespół informatyczny może użyć strony Przygotowanie Twoich urządzeń Apple, by przygotować sprzęt do zdalnego nauczania.

Wspieraj technologię i umiejętnie nią zarządzaj technologią. Odwiedź stronę Wsparcie Edukacji Apple (Apple Education Support) i oglądaj transmisje na żywo Informatyka i Narzędzia do Nauczania (IT and Teaching Tools Webcasts), by na bieżąco otrzymywać wsparcie informatyczne.

Inspirujące Szkoły Cortland

To jest ważny czas na bycie liderem w edukacji, a możliwość wywierania pozytywnego wpływu na Twoją szkołę jest większa niż kiedykolwiek.

Nauczyciele mogą zmienić wyobrażenia sposobu, w jaki tworzą doświadczenia, żeby zaangażować uczniów. Rodziny mogą czerpać z z bycia w kontakcie ze szkołą. A zespół Cortland jest tutaj, żeby Ci pomóc. Pracujemy bezpośrednio z liderami, nauczycielami, organizacjami rządowymi, biznesami i rodzicami uczniów, aby jak naj- więcej skorzystać z technologii Apple i przyczynić się do postępu szkoły. I bez względu na to, jak zmieni się przy- szłość polskiej szkoły, zobowiązanie Apple do projekto- wania i budowania technologii, która wspiera i inspiruje wychowawców i uczniów na całym świecie pozostaje nadrzędną wartością, niezmiennie od 40 lat. Nie możemy się doczekać, żeby współpracować z Tobą w tworzeniu szkoły, która nie tylko dopasowuje się do przyszłości, ale ją świadomie kształtuje.