Inspirujące Szkoły Cortland

Navigo
Autorska Szkoła Podstawowa

Inspirujące Szkoły Cortland

O szkole

Edison Primary School to prywatna szkoła podstawowa z tytułem Cambridge International School, realizująca polską i brytyjską podstawę nauczania w dwóch językach. Od 2021 roku posiada tytuł Apple Distinguished School, przyznawany szkołom, które w innowacyjny sposób korzystają z technologii w edukacji, w celu zwiększenia zaangażowania uczniów i poprawy wyników nauczania. Uczniowie i nauczyciele szkoły Edison z technologii korzystają na co dzień od 2016 r., czwarty rok pracując w modelu 1:1. W przyszkolnym przedszkolu 4- i 5‑latki mają do dyspozycji mobilną pracownię iPadową. Edukacja odbywa się w oparciu o kilka modeli nauczania: Challenge Based Learning (samodzielne i krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów), Interactive & Engaging Class (zmiana nauki indywidualnej na pracę w grupach za pomocą narzędzi, platform i aplikacji), a od niedawna STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Szkoła skupiona jest na wzmacnianiu w uczniach kompetencji przyszłości. 

To był słuszny kierunek. Innej drogi nie ma, ponieważ uczniowie od dziecka otoczeni są technologią. O tych urodzonych w ostatnim dziesięcioleciu mówi się digital native, dlatego że zanim nauczą się pisać i czytać, intuicyjnie korzystają z zasobów nowych technologii. Gdyby zapytać dziś młodych ludzi, z czego najchętniej się uczą, odpowiedzieliby: z YouTube’a i TikToka, czyli platform, z których ktoś mówi do nich w interesujący sposób.

Agnieszka Olszewska

założycielka szkoły Edison
i autorka wizji edukacji szkoły

Wyzwanie

Podczas warsztatu kadry nauczycielskiej w 2016 r. na pytanie: „w jaki sposób rozwijać uczniów i przygotowywać ich do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje?”, padła jednogłośna odpowiedź: implementacja nowych technologii do modelu nauczania. Wprowadzając cyfrowane nauczanie, kadra szkoły Edison postawiła na odejście od standardowego przekazywania wiedzy na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości. Wśród nich, według Christophera M. Mazura, dyrektora programowego i nauczyciela English Curriculum, znalazły się:

  • znajomość technologii, bo uczniowie uczą się korzystania w sposób mądry i odpowiedzialny z zasobów IT do nauki i komunikacji;
  • myślenie krytyczne, bo złożone narzędzia cyfrowe angażują uczniów w proces tworzenia kultury myślenia, zamiast odtwarzania, a to prowadzi do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów;
  • współpraca, bo wiele cyfrowych platform edukacyjnych umożliwia współpracę i komunikację z innymi;
  • kreatywność, bo uczniowie rozwijają kreatywność, tworząc multimedialne materiały cyfrowe i kodując z pomocą urządzenia iPad;
  • niezależność, bo nauczanie cyfrowe wspiera indywidualne potrzeby uczniów i motywuje do samodzielnego pozyskiwania wiedzy;
  • obywatelstwo cyfrowe, bo młody człowiek uczy się odpowiedzialnego korzystania z internetu i etycznego zachowania;
  • świadomość globalna, bo nauka cyfrowa zapewnia dostęp do bogactwa informacji i zasobów z całego świata kiedykolwiek i gdziekolwiek.
Inspirujące Szkoły Cortland
To był słuszny kierunek. Innej drogi nie ma, ponieważ uczniowie od dziecka otoczeni są technologią. O tych urodzonych w ostatnim dziesięcioleciu mówi się digital native, dlatego że zanim nauczą się pisać i czytać, intuicyjnie korzystają z zasobów nowych technologii. Gdyby zapytać dziś młodych ludzi, z czego najchętniej się uczą, odpowiedzieliby: z YouTube’a i TikToka, czyli platform, z których ktoś mówi do nich w interesujący sposób.

Agnieszka Olszewska

założycielka szkoły Edison
i autorka wizji edukacji szkoły

Inspirujące Szkoły Cortland

Początki

Zaczęło się od opracowania przez 5‑osobowy zespół nauczycieli 3‑letniego programu wdrażania nowych technologii, opisującego działania miesiąc po miesiącu. Na początek szkoła kupiła mobilną pracownię iPadową. – Testowaliśmy różne rozwiązania, jednak wybraliśmy markę Apple, bo urządzenia są najbardziej intuicyjne, mają najwięcej możliwości i dostępnych aplikacji edukacyjnych – przyznaje Agnieszka Olszewska. Wyzwaniem jednak okazała się przepustowość łącza internetowego. Dopiero przystąpienie do programu Cyfrowa Szkoła i podłączenie światłowodu dało komfort pracy.

Realizacja wizji szkoły z urządzeniami iPad to ciągły proces, który kierownictwo stale monitoruje i usprawnia. Wśród narzędzi badawczych znalazły się m.in.: audyty przeprowadzane przez specjalistów spoza szkoły oraz regularne badania ankietowe wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Kierownictwu szkoły zależało, by nawiązać szczególną współpracę z rodzicami podczas wdrożenia iPadów. Rozwiązaniem okazały się udostępniane filmy z lekcji, pokazujące formułę zajęć i postępy dzieci. Jednak to w trakcie pandemii Covid-19 rodzice stali się największymi sojusznikami wprowadzonych zmian. We własnych domach przekonali się, że lekcje są atrakcyjne, a uczniowie zaangażowani. – To był dla nas game changer, czyli coś, co pozwoliło zweryfikować nasze kompetencje i umiejętności – podkreśla założycielka szkoły.

Program nauczania Cambridge Primary ma za zadanie zachęcić dzieci do rozwijania w sobie miłości do nauki. Koncentruje się na holistycznym rozwoju, który obejmuje nie tylko naukę, ale i rozwój osobisty, twórczy, budowanie kompetencji społecznych i sprawności fizycznej.

Christopher M. Mazur

dyrektor programowy
i nauczyciel English Curriculum

Rozwiązanie

Nauczyciele szybko dostrzegli potencjał technologii. Tradycyjne lekcje zastąpili interdyscyplinarnymi zajęciami z wykorzystaniem urządzeń iPad, podczas których uczniowie pracują metodami projektowymi. Dzięki aplikacji Classroom w szkole uczą się w małych grupach zadaniowych, a efekty z łatwością przekazują za pomocą funkcji AirDrop i AirPlay. W domu korzystają z materiałów multimedialnych, opublikowanych za pomocą platform Teams i Zadane. Dzięki temu mają stały dostęp do omawianych podczas lekcji treści, zgodnie z koncepcją learning everywhere.

Inspirujące Szkoły Cortland

Scratchjr

Pobierz
Inspirujące Szkoły Cortland

Teams

Pobierz
Inspirujące Szkoły Cortland

Zadane

Pobierz

W rozwiązywaniu bieżących problemów szkołę wspiera firma Cortland, autoryzowany przedstawiciel Apple w Polsce. – Niedawno wymieniliśmy wszystkie dotychczas używane urządzenia na bardziej zaawansowane w ramach usługi trade-in, korzystając z rabatu zaproponowanego przez Cortland. Od strony IT było to wymagające przedsięwzięcie. Bez naszego partnera nie poszłoby tak sprawnie – zauważa Agnieszka Olszewska. 

Inspirujące Szkoły Cortland

Proces wdrożenia nie byłby też możliwy bez szkoleń, które na stałe wpisały się w kalendarz szkoły. Kadra szkoli się co roku o stałej porze – przez tydzień w ferie i przez dwa tygodnie w wakacje. Wówczas nauczyciele korzystają ze wsparcia trenerów zewnętrznych, m.in. z Cortland Edukacja. Na co dzień jednak pedagodzy mogą liczyć na wsparcie lidera. Jednym z nich jest dr Aleksandra Szyller, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i doradca metodyczny pedagogów klas 0 – 3 w szkole Edison. Aleksandra Szyller doszkalaniem nauczycieli zajmuje się od piętnastu lat. – Bardzo lubię codzienny kontakt z pedagogami i możliwość organizowania przestrzeni dla wymiany doświadczeń – przyznaje. Agnieszka Olszewska dodaje: – Nauczyciele to największa siła naszej szkoły: młodzi, otwarci, krytycznie myślący, innowacyjni, kreatywni ludzie, którzy chcą się uczyć, rozwijać i dzielić wiedzą. 

Nauczyciele uczą w modelu „klasy odwróconej”, w ramach którego uczniowie otrzymują nagrane wcześniej lekcje i filmy do obejrzenia w domu. Dzięki temu czas spędzony w klasie przeznaczają na interaktywne zajęcia i dyskusje. Od niedawna częściej sięgamy po metody nauki opartej na projektach, m.in. STEAM, w których uczniowie mogą wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Christopher M. Mazur

dyrektor programowy
i nauczyciel English Curriculum

Efekty

Edison to ponad 200 uczniów zdobywających kompetencje przyszłości pod kierunkiem 40 nauczycieli. Klasy 4 – 8 już czwarty rok pracują w modelu 1:1, czyli każdy uczeń ma swój iPad, a od niedawna także rysik i klawiaturę. Tymi samymi zasobami dysponują młodsi uczniowie z klas 1 – 3, natomiast przedszkolaki uczą się przez zabawę, korzystając z mobilnej pracowni iPadowej. Szkołę wyposażono w komputery Mac, Apple TV oraz inne rozwiązania Apple w klasie tak, aby lekcje były bardziej interaktywne i interesujące. Badania wykazują, że uczniowie zdobywają wiedzę w różnorodny i innowacyjny sposób, ale najchętniej sami tworzą Kahooty i prezentacje na podstawie samodzielnie wyszukanych informacji, nagrywają filmiki lub programują w Scratch.

Kodowanie wpisało się już na stałe w plan lekcji szkoły– od programowania z klockami w przedszkolu, przez roboty i aplikację Scratch, po język profesjonalistów (Python) w starszych klasach. Co roku uczniowie biorą udział w Europejskim Tygodniu Kodowania (Code Week), uczestnicząc w grach, zabawach i konkursach z zakresu informatyki i programowania.

Ignorowanie nowych mediów to ignorowanie potrzeb nowych uczniów, dla których technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) mogą być ogromną pomocą i szansą w edukacji.

Aleksandra Szyller

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
doradca metodyczny nauczycieli i lider zespołu klas 0 – 3

Przyszłość

To absolwenci zwrócili dyrekcji szkoły Edison uwagę na potrzebę kontynuowania nauczania przy tak wysoko postawionej poprzeczce. Stąd założycielka szkoły podjęła decyzję o otwarciu we wrześniu 2023 r. liceum z programem międzynarodowym, a jeżeli się uda – zespołu szkół z klasą technikum o profilu IT. – Naszym celem jest motywowanie uczennic do zapisania się do technikum. Martwi mnie powszechny pogląd, że dziewczyna nie musi umieć programować. Uważam, że kobiety wspaniale sprawdzają się na kierunkach technologicznych i chcemy to pokazać – deklaruje Agnieszka Olszewska.

Po pandemii wiele się zmieniło w polskim szkolnictwie. – Przed nauczycielami otworzyły się nowe drzwi i sposoby działania, odkryli nieznane dotąd narzędzia pracy. Już nigdy nie wrócimy do tradycyjnej edukacji i chyba nie powinniśmy. Nowe media, nowoczesne technologie dają takie spektrum możliwości, jakich nie da się uzyskać, pracując tradycyjnie – zauważa dr Aleksandra Szyller, która oprócz pracy w szkole Edison, wykłada na UW i dodaje: – Wykorzystanie TIK w edukacji jest alternatywą zadań z podręczników, które można zastąpić czymś inspirującym dla współczesnych homo tabletisów. Zdecydowanie większa motywacja do działania przy pracy z nowymi technologiami, możliwość interakcji, wykorzystanie grywalizacji, dopasowania materiału do uczniów (indywidualizacja pracy), działanie metodą prób i poprawek czy zastosowanie autokorekty – to tylko niektóre możliwości, jakie dają nowe technologie.

Kierownictwo szkoły deklaruje w najbliższych latach chęć ciągłego rozwoju u uczniów krytycznego myślenia, umiejętności współpracy i świadomości ich wpływu na otoczenie, by czuli satysfakcję z pracy nad własnym rozwojem. My trzymamy mocno kciuki za plany i cieszymy się, że możemy współtworzyć edukację przyszłości.

Inspirujące Szkoły Cortland
Często wracamy w dyskusji z naszym fundamentalnym pytaniem o cel szkoły. Ostatnio zastanawiamy się, w jaki sposób możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji. My nie chcemy z nią walczyć, a wykorzystać w służbie społeczeństwa.

Agnieszka Olszewska

założycielka szkoły Edison
i autorka wizji edukacji szkoły